Nr konta

AstroClassic Renata Niedbałowska

39-400 Tarnobrzeg
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7

Bank prowadzący rachunek firmy – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Nr rachunku bankowego – 30 1930 1741 2720 0721 4039 0001

0